Ние имаме респект към поверителността на вашата лична информация. Данните в профила ви се използват само за ваше удобство за изпращане на необходима или пожелана от вас информация с e-mail, или в случай че го използваме за изпълнение на ваши продукти. Ние не разпространяваме по никакъв нарочен начин вашите лични данни, както и информация за поръчаните от вас продукти и услуги.