Условия за ползване

В този онлайн магазин по подразбиране плащането се извършва при доставката. При предплатени стоки и услуги клиента има право да изисква платените суми само в случай, че доставката не е изпълнена в уговорения при поръчката срок. 

Разглеждането и заявката на продукти и услуги в този онлайн магазин е въпрос на вашия свободен избор. Рекламации се приемат само в рамките на гаранциите дадени от съответния производител. Съдържателят на магзина не носи отговорност за ползи и вреди понесени от използването по адекватен или не начин на закупеното от тук.